WordPress Kategorileri 2 Kolona Ayırma

Tarih : 24 / Ekim / 2014   -   Kategori :    -   Yorum Yok   Paylaş

WordPress iki farklı sidebar veya tasarımınıza özgü iki farklı kategori şeklinde gösterdiğiniz yapılar olabilir, o zaman wordpress kategorilerini sıralayacak function’u aşağıdaki şekilde düzenlerseniz tüm ihtiyacınıza cevap verecektir.

<?php
      $cats = explode("<br />",wp_list_categories('title_li=&echo=0&depth=1&style=none'));
      $cat_n = count($cats) - 1;
      for ($i=0;$i<$cat_n;$i++):
            if ($i<$cat_n/2):
                  $cat_left = $cat_left.'<li>'.$cats[$i].'</li>';
            elseif ($i>=$cat_n/2):
                  $cat_right = $cat_right.'<li>'.$cats[$i].'</li>';
            endif;
      endfor;
?>
<ul class="left">
         <?php echo $cat_left;?>
</ul>
<ul class="right">
         <?php echo $cat_right;?>
</ul>